อิมเเพ็ค เมืองทองธานี HALL 4 บูธ W8

วันที่ : 13 - 21 ตุลาคม 2561
เวลา : 10.30 - 21.00 น.
สถานที่ : อิมเเพ็ค เมืองทองธานี HALL 4 บูธ W8
ชื่องาน : Thailand One Stop Shopping Expo 2018
โซน : Electronics Expo

Visitors: 2,072,966